1. Polska 8 lotów
2. Hiszpania 6 lotów
3. Cypr 2 loty